Τι είναι ένας λέβητας συμπύκνωσης και πως λειτουργεί;

Σύμφωνα με την Ευρωπαική Οδηγία ECODESIGN  (ERP) από το 2017 στις χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης απαγορεύεται η διακίνηση και η εγκατάσταση σε νέα λεβητοστάσια, καυστήρων και λεβήτων που δεν διαθέτουν τεχνολογία συμπύκνωσης. Οι λέβητες συμπύκνωσης έχουν σχεδιαστεί για να θερμαίνουν το σπίτι και το νερό σας, όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και οικονομικά, με λιγότερες […]

Call Now Button