Πόσες θερμίδες – KW χρειάζομαι για τη θέρμανση του σπιτιού μου

Η θέρμανση είναι μία από τις βασικές παροχές που πρέπει να προβλέπονται σε όλα τα κτίρια και τους χώρους κύριας χρήσης. Σκοπός των συστημάτων θέρμανσης είναι να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες και προβλεπόμενες συνθήκες εσωτερικού περιβάλλοντος (θερμική άνεση) για τους εξής λόγους :  την ευχάριστη και υγιεινή διαβίωση των χρηστών στα κτίρια  τη διατήρηση ομαλών συνθηκών […]

Call Now Button