Για υγιεινή ατμόσφαιρα, Ιονιστές UV και Καθαριστές αέρα.

Για τέλεια ποιότητα νερού: Φίλτρα νερού, για προστασία των σωληνώσεων και των συσκευών: Οικολογικοί Αποσκληρυντές νερού.

ΙΟΝΙΣΤΕΣ-ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΑ

ULTRA MAC Μαγνητικό φίλτρο

55.00

ΙΟΝΙΣΤΕΣ-ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΑ

Διαχωριστής σωματιδίων μαγνητικός 3/4″ DSP WATTS

62.00

ΙΟΝΙΣΤΕΣ-ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΑ

Πολυφωσφορικό φίλτρο POLIDOS STOP 1/2’’

85.00

ΙΟΝΙΣΤΕΣ-ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΑ

Gruppo Valvonetti Μαγνητικό φίλτρο

92.00

ΙΟΝΙΣΤΕΣ-ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΑ

Πολυφωσφορικό φίλτρο POLIDOS STOP MAXI 3/4’-1’’

145.00
Call Now Button