Τι είναι ένας λέβητας συμπύκνωσης και πως λειτουργεί;

Σύμφωνα με την Ευρωπαική Οδηγία ECODESIGN  (ERP) από το 2017 στις χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης απαγορεύεται η διακίνηση και η εγκατάσταση σε νέα λεβητοστάσια, καυστήρων και λεβήτων που δεν διαθέτουν τεχνολογία συμπύκνωσης. Οι λέβητες συμπύκνωσης έχουν σχεδιαστεί για να θερμαίνουν το σπίτι και το νερό σας, όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και οικονομικά, με λιγότερες δυσάρεστες επιπτώσεις για το περιβάλλον.

Η  διαφορά μεταξύ ενός λέβητα συμπύκνωσης και ενός λέβητα χωρίς συμπύκνωση, είναι ότι μπορούν να επιτύχουν πάνω από 90% ενεργειακή απόδοση. Ο λέβητας συμπύκνωσης έχει βαθμό απόδοσης μεγαλύτερο από το συμβατικό λέβητα, γιατί εκμεταλλεύεται και τη θερμότητα των καυσαερίων. Οι βαθμοί απόδοσης που επιτυγχάνονται με την συμπύκνωση των καυσαερίων, μπορεί να είναι και μεγαλύτεροι του 100%.

Πως λειτουργούν οι λέβητες συμπύκνωσης

Για να λειτουργήσει σωστά ένας κοινός λέβητας πετρελαίου ή αερίου, θα πρέπει η θερμοκρασία καυσαερίων, στην έξοδο του καπναγωγού, να κυμαίνεται ανάμεσα στους 180~200οC. Η υψηλή αυτή θερμοκρασία συνεπάγεται μεγάλη σπατάλη ενέργειας. Η βασική αρχή λειτουργίας των λεβήτων συμπύκνωσης, είναι ότι τα καυσαέρια δεν οδηγούνται κατευθείαν στους καπναγωγούς αλλά περνούν μέσα από εναλλάκτη θερμότητας.

                                                                                Εναλλάκτης Θερμότητας

Στον εναλλάκτη, τα ζεστά καυσαέρια ανταλλάσουν ενέργεια με το νερό που επιστρέφει από τα σώματα, έτσι κρυώνουν πριν οδηγηθούν στους καπναγωγούς, θερμαίνοντας παράλληλα τα νερά επιστροφής. Οπότε απαιτείται λιγότερη ενέργεια, ώστε να ανεβάσουμε ξανά τη θερμοκρασία του νερού. Οι υγροποιήσεις των καυσαερίων συλλέγονται σε μια συνήθως ανοξείδωτη λεκάνη συλλογής και οδηγούνται στην αποχέτευση χωρίς να διαβρώνουν τον λέβητα.

Με τον παραπάνω τρόπο κερδίζουμε ενέργεια από τα  καυσαέρια, σε τέτοιο βαθμό που το καυσαέριο να βγαίνει από τον λέβητα σε θερμοκρασίες μόλις 10°C μεγαλύτερες από την θερμοκρασία του νερού στον λέβητα. Παράδειγμα όταν ο λέβητας λειτουργεί σε θερμοκρασία νερού 50°C, τα καυσαέρια εξέρχονται σε θερμοκρασία 60°C (αντί για 200°C), πετυχαίνοντας με τον τρόπο αυτόν εξαιρετική οικονομία. Ετσι ο λέβητας συμπύκνωσης επιτυγχάνει μια σημαντική μείωση της κατανάλωσης καυσίμου σε σχέση με έναν συμβατικό λέβητα, σε κάθε τύπο εγκατάστασης.

Τα πλεονεκτήματα είναι:

  • Μικρότερη κατανάλωση για το ίδιο αποτέλεσμα.

  • Μεγαλύτερος βαθμός απόδοσης.

  • Μικρότερες απώλειες:Έως 15% σε παραδοσιακά συστήματα με θερμαντικά σώματα (υψηλών θερμοκρασιών 70~80°C),Έως  20% σε μεικτά συστήματα.Έως 35% σε συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης (χαμηλών θερμοκρασιών 40~50°C).

  • Έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής λόγω της πολύ υψηλής ποιότητας υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους.

  • Απαιτούν πολύ λιγότερη συντήρηση λόγω της καθαρής καύσης.

  • Είναι συμπαγείς σε διαστάσεις.

  • Λειτουργούν εντελώς αθόρυβα.

  • Μπορούν να συνδεθούν σε πλαστική καπνοδόχο η οποία ανάλογα με τις ανάγκες μας, μπορεί να έχει και πολύ μικρό μήκος.

  • Ελαχιστοποιούνται «επικίνδυνοι» ρύποι όπως το CO (μονοξείδιο του άνθρακα), ή τα ΝΟx (οξείδια του αζώτου).

 

Call Now Button