Πόσες θερμίδες – KW χρειάζομαι για τη θέρμανση του σπιτιού μου

Η θέρμανση είναι μία από τις βασικές παροχές που πρέπει να προβλέπονται σε όλα τα κτίρια και τους χώρους κύριας χρήσης. Σκοπός των συστημάτων θέρμανσης είναι να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες και προβλεπόμενες συνθήκες εσωτερικού περιβάλλοντος (θερμική άνεση) για τους εξής λόγους :

  •  την ευχάριστη και υγιεινή διαβίωση των χρηστών στα κτίρια
  •  τη διατήρηση ομαλών συνθηκών μέσα στα κτίρια, προς αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων αυξημένης σχετικής υγρασίας, με τα     συνακόλουθα προβλήματα εμφανίσεων μούχλας, δυσάρεστων μυρωδιών και τέλος, φθοράς δομικών υλικών και άλλων στοιχείων των κτιρίων.
  •  Να μην έχουμε σπατάλη καυσίμου χωρίς ουσιαστικά να ζεσταινόμαστε.
Η επιλογή του κατάλληλου λέβητα είναι αρκετά πολύπλοκη και εξαρτάται από παραμέτρους όπως είναι ο όγκος, η μόνωση, οι εκτεθειμένες πλευρές του κτιρίου με τον εξωτερικό αέρα και η εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος. Για τη σωστή επιλογή του λέβητα και των θερμαντικών σωμάτων συστήνεται μελέτη θέρμανσης από μηχανικό.
Ένας εμπειρικός τρόπος υπολογισμού είναι:
V x K x C = Kcal ή
Kcal h :860 = Kw / h

Όπου :

  • Kcal/h : χιλιοθερμίδες ανά ώρα
  • Kw/h : κιλοβάτ ανά ώρα
  • V : Όγκος κτιρίου σε κυβικά μέτρα (τετραγωνικά x ύψος).
  • C : Η επιθυμητή αύξηση της θερμοκρασίας στον χώρο σε σχέση με την εξωτερική θερμοκρασία, σε βαθμούς κελσίου (C°), (18-25 ανάλογα την γεωγραφική περιοχή).
  • Κ : Ποιότητα Θερμικής Μόνωσης κτιρίου.

Κ= 1.5: Το κτίριο έχει εξαιρετική θερμομόνωση (πχ. δίπλα τζάμια, διπλοί τοίχοι από τούβλα με εσωτερική θερμομόνωση, οροφή με θερμομονωτικές πλάκες).

Κ= 2.0: Το κτίριο έχει ικανοποιητική θερμομόνωση (πχ. διπλά τζάμια, διπλοί τοίχοι από τούβλα με εσωτερική θερμομόνωση).

Κ= 2.5: Το κτίριο έχει κάποια θερμομόνωση (τοίχος από τούβλα, θερμομονωμένη οροφή).

Κ= 3.5: Το κτίριο δεν έχει κατάλληλη θερμομόνωση (προκατασκευασμένο κτίριο, χωρίς θερμομονωτικά πάνελ).

Παράδειγμα: Έστω ότι έχουμε διαμέρισμα 100τ.μ., με 3μ. ύψος, με διαφορά θερμoκρασίας 20C° και ικανοποιητική θερμομόνωση Κ=2,0. Τότε V x K x C = 100 x 3 x 20 x 2,0 = 12.000 Kcal/h

Η μετατροπή σε KW έχει ως εξής: Kcal/h :860 = KW Άρα 12.000 Kcal/h = 13,95KW

Call Now Button